Mediacje

WSPARCIE DLA CIEBIE 

Czym jest mediacja?
Mediacja to towarzyszenie stronom w konflikcie. Jej celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dialogu, wzajemnego usłyszenia się i zrozumienia. Mediator nie jest po to, by rozsądzać spory, tłumaczyć coś stronom lub je przekonywać, namawiać. Jest bezstronnym towarzyszem, który działa, aby ludzie mogli znaleźć drogę porozumienia, docierając do swoich potrzeb i na ich bazie budować rozwiązania.

Jak wygląda mediacja?

Mediacja jest możliwa wtedy, gdy obie strony jej chcą i są na nią gotowe. Pierwszy etap stanowią rozmowy premediacyjne - indywidualne spotkania stron z mediatorem, ułatwiające przygotowanie się do mediacji; są one też okazją do wyjaśnienia, jak mediacja będzie przebiegała i czego można się spodziewać.

Dopiero po tych rozmowach wszyscy spotykają się podczas mediacji. Jedna sesja trwa do dwóch godzin, choć nie jest to sztywno przestrzegana reguła - wszystko zależy od uczestników oraz tego, jak umówią się ze sobą i mediatorem.
Liczba sesji zależy od potrzeb danego konfliktu.

Jeśli strony wypracują rozwiązania, mogą spotkać się po ustalonym czasie, aby zweryfikować, czy ich pomysły sprawdzają się w życiu - a jeśli nie, to dlaczego i co można zmienić.

Dla kogo są mediacje?

Dla każdego, kto utknął w konflikcie i czuje, że potrzebuje wsparcia, by ruszyć dalej. Komu trudno jest usłyszeć drugiego i trudno jest wyrazić się w sposób, w który chciałby być zrozumiany.

Mogą to być rodzice i dorosłe dzieci
Rodzice i nastolatkowie
Pary
Przyjaciele
Członkowie społeczności
I wszyscy ludzie, którzy czują gotowość przyjrzenia się swojemu konfliktowi i zrozumienia go.

Czy można pomóc osobie, która jest gotowa uczestniczyć w mediacji, ale takiej gotowości brak drugiej stronie?

W takiej sytuacji mediator wesprze w przyjrzeniu się istocie konfliktu, zrozumieniu swoich priorytetów i podjęcia decyzji, co chce się zrobić w związku z konfliktem. Mediować można również swój własny wewnętrzny konflikt. Z jednej strony chcemy czegoś, a z drugiej nie jesteśmy do tego przekonani; jedna część nas dąży do jakiegoś działania, a druga je sabotuje. To sytuacje, w których pomocne może okazać się zatrzymanie i dokładniejsze przyjrzenie “O co tutaj chodzi?”. do dwóc

Zarezerwuj termin


Rozmowa jest możliwa bez względu na miejsce zamieszkania – możemy umówić się na spotkanie w Toruniu, lub skorzystać z pośrednictwa telefonu bądź Skype’a.

stopkalog_bw

© 2013-2024 Małgorzata Musiał. Wszystkie Prawa Zastrzeżone