Konsultacje

WSPARCIE DLA CIEBIE 

Indywidualna konsultacja
jest okazją do uważnego przyjrzenia się zachowaniom dziecka, zastanowienia nad przyczynami danej sytuacji i poszukania wspierających form komunikacji w Waszej rodzinie.

Opinie

Zarezerwuj termin


Rozmowa jest możliwa bez względu na miejsce zamieszkania rodziców – możemy umówić się na spotkanie w Toruniu, lub skorzystać z pośrednictwa telefonu bądź Skype’a.

Warsztaty

WSPARCIE DLA CIEBIE 

Warsztaty stacjonarne
okazja do pracy w kameralnej grupie, przyjrzenia się swoim rodzicielskim wyzwaniom i czerpania z doświadczeń innych rodziców

Tematy warsztatów

Złość jest emocją, której wiele osób nie lubi doświadczać, i wielu ludzi ma trudności z konstruktywnym wyrażaniem jej.

 • Jak ją okazywać, aby nie ranić, a jednocześnie zachowując autentyczność?
 • Jak okiełznać emocje i zachować spokój w trudnych sytuacjach?

 

W trakcie spotkania przyjrzymy się mechanizmom powstawania złości, sięgniemy do jej źródeł – by ją poznać i oswoić; przećwiczymy też taki sposób jej wyrażania, który nie atakuje drugiej osoby.

Czas trwania warsztatów: 8h

Dorastanie – nowy etap, nowe wyzwania, mnóstwo wątpliwości i obaw.

 • Jak budować wzajemne porozumienie?
 • Jak rozumieć to, co się dzieje?
 • Jak towarzyszyć dziecku w tym trudnym dla niego momencie życia?
 • Skąd brać siłę dla siebie, by móc przyjmować z zaufaniem to, co się dzieje w naszym domu?
 • Jaki jest potencjał czasu dojrzewania?

Porozmawiamy o naszych obawach i radościach, nadziejach i troskach; podzielimy się swoimi doświadczeniami, korzystając z bogactwa wspólnoty doświadczeń.

Poszukamy też strategii na to, jak każdego dnia dbać o tę relację i wzmacniać w dziecku poczucie, że jest kochane takie, jakie jest.

Czas trwania warsztatów: 8h

Świadomość własnych granic leży u podstaw budowania relacji z innymi ludźmi.

W rodzinie staje się bardzo ważnym aspektem w procesie wychowywania dzieci. Zapraszamy na warsztaty, podczas których porozmawiamy o tym:

 • czy należy stawiać granice dzieciom?
 • na czym polega przywództwo w rodzinie i budowanie autorytetu rodzica?
 • czego naprawdę potrzebują dzieci?
 • jak poradzić sobie z gwałtowną reakcją dziecko na naszą odmowę/zakaz?
 • czy rodzice muszą być zawsze zgodni co do stawianych granic?

I o wszystkim innym, co Was nurtuje w temacie granic:)

Czas trwania warsztatów: 4h

Relacja z rodzeństwem jest jedyną w swoim rodzaju – a jednak nie brak w niej poczucia krzywdy, niezrozumienia, rywalizacji, aż do całkowitego zerwania kontaktów w dorosłości.

 • Jak wspierać dzieci w budowaniu tej relacji?
 • Jak pomóc im stwarzać przestrzeń porozumienia, dialogu i wzajemności?
 • Jak reagować na ich konflikty?
 • Które z rodzicielskich działań wspierają, a które przeszkadzają dzieciom w dogadywaniu się i patrzeniu na siebie z życzliwością?

Czas trwania warsztatów: od 4h do 6h

Wszyscy rodzice stają wobec trudnych sytuacji wychowawczych.
Wielu z nich szuka takich sposobów radzenia sobie w tych chwilach, które nie uderzają ani w samo dziecko, ani w relację dziecka z rodzicem. Czują, że nie chcą straszyć, grozić, karać, manipulować – ale czasami nie wiedzą, co mogą zrobić w zamian.

 

Podczas warsztatów wspólnie poszukamy narzędzi, które pomogą nam nie tylko reagować na niepożądane zachowania dzieci, ale dawać im potrzebne w tych chwilach wsparcie.

Zastanowimy się, dlaczego dzieci w trudnych sytuacjach reagują często tak gwałtownie i emocjonalnie, oraz w jaki sposób możemy wtedy do nich dotrzeć, nawiązać dialog i pomóc im zrozumieć naukę z płynącą z tych momentów.

Czas trwania warsztatów: 4h

Dzieci przeżywają emocje wyjątkowo intensywnie, co może dawać początek bardzo gwałtownym reakcjom. Pojawia się wtedy bicie, plucie, kopanie, szczypanie i gryzienie, lub bardzo mocne słowa. Dorośli wobec takich zachowań czasem nie wiedzą, jak postąpić, by pomóc dziecku i jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo otoczenia.

W czasie spotkania porozmawiamy zatem o naturze emocji, o tym, jak wesprzeć dziecko w powrocie do równowagi oraz o skutecznych sposobach regulacji. Poszukamy strategii towarzyszenia dziecku w silnych przeżyciach i – korzystając z doniesień neuronauk – sprawdzimy, które z zachowań dzieci są normalnym etapem rozwoju, a które mogą być niepokojące.

 

Czas trwania warsztatów: 3-4h

Kiedy po całym trudnym dniu dzieci zasypiają i śpią słodko jak aniołki, rodzice często zaczynają cowieczorny rytuał obwiniania się.


Niepotrzebnie krzyknęłam.
Po tak się denerwowałem.
Znowu nie zareagowałam ze spokojem.

Jednak wyrzuty sumienia pojawiają się nie tylko w trakcie analizowania minionego dnia. Gwałtowna sprzeczka, ostre i nieprzyjemne słowa, schematyczna reakcja w trudnej sytuacji – to wszystko może budzić poczucie winy.


I chociaż refleksja nad podejmowanymi przez nas działaniami jest cennym i nieodzownym krokiem rozwoju, to proces obwiniania się zupełnie rozwoju nie wspiera. Wręcz przeciwnie – podcina skrzydła, zabiera energię i pozbawia nadziei na zmianę.

 

W trakcie warsztatów przyglądamy się konkretnym wyrzutom sumienia w trudnych sytuacjach, zaglądamy pod ich powierzchnię, by odczytać informację, którą nam przynoszą; zatrzymujemy się przy tym, co dla nas było w tych sytuacjach ważne i jaką wskazówkę z nich chcemy zabrać na przyszłość.
Warsztaty są również okazją, aby przekuć postanowienie „Będę lepszym rodzicem” w konkretne, leżące w naszym zasięgu, kroki.

 

Czas trwania warsztatów: min. 4h

Kontakt z drugim człowiekiem nierzadko obfituje w emocje, które utrudniają wzajemne zrozumienie.


Kiedy próbujemy porozumieć się z dzieckiem w sprawie domowych obowiązków; wytłumaczyć partnerowi/partnerce, jak chcielibyśmy postępować wobec dzieci; wyjaśnić dziadkom swoje stanowisko względem zasypywania wnuków słodyczami.


Słowem – wszędzie tam, gdy pomysły obu stron ścierają się i zaczynają ze sobą rywalizować.


Jak się porozumieć i usłyszeć, gdy tak bardzo chcemy być usłyszeni i zrozumiani?


Jak słuchać drugiej strony tak, by usłyszeć dokładnie to, co ona chce przekazać, ni mniej, ni więcej?

 

Warsztaty są okazją, aby:

 • poznać kolejne kroki empatycznej komunikacji,
  zastanowić się, co tak naprawdę chcemy przekazać drugiej stronie,
 • przećwiczyć dialog, który pomaga precyzyjnie wyrazić siebie samego i uważnie słuchać drugiej osoby,
 • spojrzeć inaczej na konfliktowe sytuacje i odkryć w nich potencjał do pogłębienia relacji.

 

Czas trwania warsztatów: min. 4h

Wyimaginowane potwory, projektowanie różnych strasznych wydarzeń (Co będzie, gdy umrzesz?), stres przed ważnym wydarzeniem – wszystko to może obezwładniać i odbierać radość życia.

 

 • Jak pomóc dziecku, które przeżywa lęk, niepokój, obawy?
 • Jak wspierać i towarzyszyć, stwarzając jednocześnie przestrzeń do oswojenia lęku?


W trakcie warsztatów przyjrzymy się uważnie dziecięcym lękom, przećwiczymy strategie wspierania dzieci w tych trudnych chwilach tak, by uszanować to, co przeżywają, a jednocześnie pomóc im lęk przezwyciężyć i żyć pełną piersią.


Sprawdzimy też, jak my, dorośli, możemy zadbać o siebie i swoje siły do towarzyszenia dzieciom z szacunkiem i uważnością.

 

Czas trwania warsztatów: od 4 do 6h.

O poczuciu własnej wartości sporo się pisze i mówi, podkreślając jej znaczenie w rozwoju dzieci i młodzieży. Pojawiają się różne pomysły, co może je wspierać, a co hamuje jego rozwój; z racji pewnego zamieszania wokół pojęcia poczucia własnej wartości czasem te pomysły okazują się być zupełnie nietrafione, czasem nawet bardziej poczuciu wartości szkodzą, niż pomagają.

 

W trakcie spotkania pochylimy się więc nad:

 • różnicą między poczuciem własnej wartości a samooceną oraz co z tego wynika,
 • konkretnymi działaniami, które my rodzice, możemy podejmować każdego dnia, by dziecięce poczucie wartości wspierać,
 • jakie nasze odruchowe reakcje i komunikaty w poczucie wartości dziecka uderzają.

Czas trwania: od 4h do 8 h.

 

Warsztaty bazujące na autorskim modelu piramidy (opisanym w książce „Dobra relacja. Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny”), wspierającym wychowanie bez nagród i kar.

Pracujemy w obszarze:

 • granic,
 • wyrażania i przeżywania emocji,
 • zapraszania dzieci do współpracy,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • konsekwencji trudnych sytuacji.

Wersja pełna:
Spotkania odbywają się co tydzień (przez osiem kolejnych tygodni), w zamkniętej grupie uczestników.

Wersja weekendowa:
Warsztaty dwudniowe, sobota od 10.00 do 18.00, niedziela od 9.00 do 15.00.

 

Warsztaty bazują na elementach Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga, Metody bez Porażek T. Gordona, myśli duńskiego pedagoga Jespera Juula oraz wiedzy, której nauki neurobiologiczne dostarczają nam na temat ludzkiego, a zwłaszcza dziecięcego, mózgu.

stopkalog_bw

© 2013-2024 Małgorzata Musiał. Wszystkie Prawa Zastrzeżone