Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Pragnę Cię poinformować, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO:

1. administratorem Twoich danych osobowych będę ja, czyli: Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vivens Małgorzata Musiał, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, wpisaną do CEIDG, NIP 8451689976, REGON: 790283865, tel. 691 138 666, e-mail: m.musial@dobrarelacja.pl.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami), na podstawie Twojej dobrowolnej zgody;
3. Twoje dane osobowe będą przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na moją rzecz:
UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, w związku z przesyłaniem newslettera,
4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej,
5. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku złożenia zamówienia lub zakupu produktów oferowanych przeze mnie – przez okres 6 lat od dnia złożenia zamówienia lub zakupu. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych,
6. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania,
7. posiadasz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,
8. posiadasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
9. posiadasz prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,
10. posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
11. każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 6 do 10 możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na mój adres: ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem „dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl;
12. posiadasz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo,
13. wyrażenie przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzania Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie pisząc do mnie wiadomość o treści „cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych” w dowolnej formie, w tym również w formie pisemnej, przesyłając ją na adres ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem „dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl; .