„Skrzynka z narzędziami – wychowanie bez nagród i kar w praktyce” (warsztaty)

Kiedy zastanawiamy się, czym zastąpić kary w wychowywaniu dzieci, słyszymy często – zbuduj relację. Jak to konkretnie zrobić?

W swojej książce „Dobra relacja. Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny” opisuję 5 stopni piramidy wspierającej wychowanie bez kar i nagród. W trakcie tych warsztatów piramida nabiera życia i staje się zbiorem praktycznych narzędzi do wdrażania takiego podejścia.
Pracujemy w obszarze granic, wyrażania i przeżywania emocji, zapraszania dzieci do współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz konsekwencji trudnych sytuacji.

Podczas warsztatów korzystam z elementów Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga, Metody bez Porażek T. Gordona, myśli duńskiego pedagoga Jespera Juula oraz wiedzy, której nauki neurobiologiczne dostarczają nam na temat ludzkiego, a zwłaszcza dziecięcego, mózgu.

Czas trwania warsztatów: 8h (wersja skrócona) 14h (wersja pełna: dwudniowa)