Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci?

O poczuciu własnej wartości sporo się pisze i mówi, podkreślając jej znaczenie w rozwoju dzieci i młodzieży. Pojawiają się różne pomysły, co może je wspierać, a co hamuje jego rozwój; z racji pewnego zamieszania wokół pojęcia poczucia własnej wartości czasem te pomysły okazują się być zupełnie nietrafione, czasem nawet bardziej poczuciu wartości szkodzą, niż pomagają.

W trakcie spotkania pochylimy się więc nad:
– różnicą między poczuciem własnej wartości a samooceną oraz co z tego wynika,
– konkretnymi działaniami, które my rodzice, możemy podejmować każdego dnia, by dziecięce poczucie wartości wspierać,
– jakie nasze odruchowe reakcje i komunikaty w poczucie wartości dziecka uderzają.

Czas trwania: od 4h do 8 h.

Powrót do poprzedniej strony