I jak tu się dogadać?

Kontakt z drugim człowiekiem nierzadko obfituje w emocje, które utrudniają wzajemne zrozumienie.
Kiedy próbujemy porozumieć się z dzieckiem w sprawie domowych obowiązków; wytłumaczyć partnerowi/partnerce, jak chcielibyśmy postępować wobec dzieci; wyjaśnić dziadkom swoje stanowisko względem zasypywania wnuków słodyczami.
Słowem – wszędzie tam, gdy pomysły obu stron ścierają się i zaczynają ze sobą rywalizować.
Jak się porozumieć i usłyszeć, gdy tak bardzo chcemy być usłyszeni i zrozumiani?
Jak słuchać drugiej strony tak, by usłyszeć dokładnie to, co ona chce przekazać, ni mniej, ni więcej?

Warsztaty są okazją, aby:
– poznać kolejne kroki empatycznej komunikacji,
– zastanowić się, co tak naprawdę chcemy przekazać drugiej stronie,
– przećwiczyć dialog, który pomaga precyzyjnie wyrazić siebie samego i uważnie słuchać drugiej osoby,
– spojrzeć inaczej na konfliktowe sytuacje i odkryć w nich potencjał do pogłębienia relacji.

Czas trwania warsztatów: min. 4h

 

Powrót do poprzedniej strony